Kokko, S. och Räisänen, R. (2019) ”Craft education in sustaining and developing craft traditions”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), s. 27-43. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2911 (åtkomstdatum: 6juli2020).