Johansson, M. (2018) ”Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), s. 1-7. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023 (åtkomstdatum: 14juli2020).