Fälling Andersen, L. M., Kremmer Hansen, B. och Illum, B. (2018) ”Håndværk og design”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), s. 8-25. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3024 (åtkomstdatum: 27oktober2020).