Porko-Hudd, M., Pöllänen, S. och Lindfors, E. (2018) ”Common and holistic crafts education in Finland”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), s. 26-38. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3025 (åtkomstdatum: 27oktober2020).