Hasselskog, P., Holmberg, A. och Westerlund, S. (2018) ”Sverige”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), s. 74-93. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3029 (åtkomstdatum: 27oktober2020).