Hartvik, J. och Porko-Hudd, M. (2018) ”Slöjdforskning i fokus”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), s. 94-108. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3030 (åtkomstdatum: 27oktober2020).