Johansson, M. (2018) ”Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), s. 109-123. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3031 (åtkomstdatum: 27oktober2020).