Larsson, A. E. och Lind, K. M. (2019) ”Myten om Ronja Vikingadotter”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), s. 109-116. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3055 (åtkomstdatum: 15augusti2020).