Myrskog, S. och Högväg, J. (2020) ”Manuellt eller digitalt”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), s. 70-87. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3427 (åtkomstdatum: 26november2020).