Seitamaa-hakkarainen, P. (2019) ”Förord”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), s. i-ii. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3440 (åtkomstdatum: 15augusti2020).