Gjernes, L. M. (2020) ”Materialitetens poetikk ”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. 81-95. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3557 (åtkomstdatum: 7augusti2020).