Kokko, S., Kouhia, A. och Kangas, K. (2020) ”Finnish craft education in turbulence”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), s. 1-19. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562 (åtkomstdatum: 26november2020).