Häikiö, T. K. (2020) ”Aesthetic Learning Processes in Early Childhood and Early Years Education”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. 15-30. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3567 (åtkomstdatum: 7augusti2020).