Andersson, J., Bröns Pedersen, L., Hasselskog, P. och Illum, B. (2020) ”Slöjdmetodikens svarta hål”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. 1-14. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3655 (åtkomstdatum: 7augusti2020).