Kohtamäki, A. och Lindfors, E. (2020) ”’I would say that the user is the king’”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. 31-48. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3666 (åtkomstdatum: 7augusti2020).