Ahlskog-Björkman, E., Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund och Kari Carlsen (2020) ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. 64-80. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771 (åtkomstdatum: 7augusti2020).