Johansson, M. (2020) ”Förord”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. i-ii. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3924 (åtkomstdatum: 7augusti2020).