Metsärinne, M. och Virta, K. (1) ”The Development of Sloyd Teacher Students’ Self-Directed Learning Readiness”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 19(1). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/483 (åtkomstdatum: 7juni2020).