[1]
J. Frohagen, ”Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd.”, TechneA, vol. 23, nr 2, juni 2016.