[1]
M. Johansson och V. Lindberg, ”Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande”, TechneA, vol. 24, nr 1, maj 2017.