[1]
J. Sandven, ”Å kjenne seg i slekt med jorden”, TechneA, vol. 26, nr 1, s. 65-92, juni 2019.