[1]
P. Maapalo och J. Hartvik, ā€¯Mulighetsrom for trearbeidā€¯, TechneA, vol. 26, nr 1, s. 1-26, juni 2019.