[1]
M. Johansson, ”Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018”, TechneA, vol. 25, nr 3, s. 1-7, nov. 2018.