[1]
J. Hartvik och M. Porko-Hudd, ”Slöjdforskning i fokus”, TechneA, vol. 25, nr 3, s. 94-108, nov. 2018.