[1]
S. Myrskog och J. Högväg, ”Manuellt eller digitalt”, TechneA, vol. 27, nr 1, s. 70-87, feb. 2020.