[1]
E. Ahlskog-Björkman, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, och Kari Carlsen, ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, TechneA, vol. 27, nr 2, s. 64-80, juni 2020.