Frohagen, J. ”Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd.”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 23, nr 2, juni 2016, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1374.