Johansson, M., och V. Lindberg. ”Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 24, nr 1, maj 2017, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1758.