Sandven, J. ”Å kjenne seg i slekt med jorden”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 26, nr 1, juni 2019, s. 65-92, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2642.