Maapalo, P., och J. Hartvik. ”Mulighetsrom for trearbeid”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 26, nr 1, juni 2019, s. 1-26, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2837.