Kokko, S., och R. Räisänen. ”Craft education in sustaining and developing craft traditions”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 26, nr 1, juni 2019, s. 27-43, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2911.