Johansson, M. ”Introduktion: Nuläge Och framåtblickar 2018”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, Vol. 25, nr 3, november 2018, s. 1-7, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023.