Porko-Hudd, M., S. Pöllänen, och E. Lindfors. ”Common and Holistic Crafts Education in Finland”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, Vol. 25, nr 3, november 2018, s. 26-38, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3025.