Hartvik, J., och M. Porko-Hudd. ”Slöjdforskning I Fokus”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, Vol. 25, nr 3, november 2018, s. 94-108, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3030.