Johansson, M. ”Doktorsavhandlingar Inom Det Nordiska slöjdfältet”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, Vol. 25, nr 3, november 2018, s. 109-23, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3031.