Seitamaa-hakkarainen, P. ”Förord”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 26, nr 1, juni 2019, s. i-ii, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3440.