Kokko, S., A. Kouhia, och K. Kangas. ”Finnish craft education in turbulence”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 27, nr 1, februari 2020, s. 1-19, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562.