Kohtamäki, A., och E. Lindfors. ”’I would say that the user is the king’”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 27, nr 2, juni 2020, s. 31-48, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3666.