Ahlskog-Björkman, E., Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, och Kari Carlsen. ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 27, nr 2, juni 2020, s. 64-80, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771.