Johansson, M. ”Förord”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, Vol. 27, nr 2, juni 2020, s. i-ii, https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3924.