Andersson, Joakim, Lone Brøns-Pedersen, och Bent Illum. ”Kommunikation Och lärande I slöjdverkstaden”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 23, no. 2 (juni 22, 2016). åtkomstdatum november 28, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1274.