Frohagen, Jenny. ”Att Kunna såga Rakt. Om Manuell Bildning I skolämnet slöjd.”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 23, no. 2 (juni 23, 2016). åtkomstdatum november 26, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1374.