Johansson, Marléne, och Viveca Lindberg. ”Att lära Sig Se trådraken – Om Tvekan Och fokusförskjutning På väg Mot förändrat Kunnande”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 24, no. 1 (maj 16, 2017). åtkomstdatum juli 12, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1758.