Maapalo, Pauliina, och Juha Hartvik. ”Mulighetsrom for Trearbeid”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 26, no. 1 (juni 13, 2019): 1-26. åtkomstdatum september 28, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2837.