Kokko, Sirpa, och Riikka Räisänen. ”Craft Education in Sustaining and Developing Craft Traditions”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 26, no. 1 (juni 13, 2019): 27-43. åtkomstdatum juli 4, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2911.