Johansson, Marléne. ”Introduktion: Nuläge Och framåtblickar 2018”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 25, no. 3 (november 2, 2018): 1-7. åtkomstdatum september 15, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023.