Fälling Andersen, Lisa Monica, Bolette Kremmer Hansen, och Bent Illum. ”Håndværk Og Design”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 25, no. 3 (november 2, 2018): 8-25. åtkomstdatum oktober 27, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3024.