Porko-Hudd, Mia, Sinikka Pöllänen, och Eila Lindfors. ”Common and Holistic Crafts Education in Finland”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 25, no. 3 (november 2, 2018): 26-38. åtkomstdatum oktober 31, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3025.