Johansson, Marléne. ”Doktorsavhandlingar Inom Det Nordiska slöjdfältet”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 25, no. 3 (november 2, 2018): 109-123. åtkomstdatum oktober 27, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3031.