Seitamaa-hakkarainen, Pirita. ”Förord”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 26, no. 1 (juni 18, 2019): i-ii. åtkomstdatum september 28, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3440.